Privacyverklaring

Bij Magic Bytes doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. Deze privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Magic Bytes, een bedrijf geregistreerd in overeenstemming met het Nederlands recht te Heythuysen, Horstveld 80, 6093 DJ onder KvK-nummer 12046109 hierna Magic Bytes, wij of ons. Wij streven ernaar dat u zich veilig voelt wanneer we uw gegevens verzamelen of delen en daarom willen wij dat u op de hoogte bent van hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren en de keuzes die voor u als betrokkene beschikbaar zijn. Als zodanig gaat deze privacyverklaring over hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van klanten van Magic Bytes (de Privacyverklaring). De Privacyverklaring is van toepassing op de Magic Bytes-website op https://www.magicbytes.nl/ (de Website), evenals het gebruik van en toegang tot onze diensten. Uw gebruik van onze website en diensten (de Diensten) en elk geschil over privacy is onderworpen aan deze Privacyverklaring en elk van de toepasselijke algemene voorwaarden voor het gebruik van onze Diensten.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en met of zonder specifieke kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Mogelijk zal dit moeten gebeuren in het geval van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, online services of wanneer de toepasselijke wetgeving wordt gewijzigd. We raden u daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen.

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de door Magic Bytes aangeboden Diensten en eventueel andere personen die in aanraking komen met Magic Bytes. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van werknemers in het kader van hun dienstverband of opdrachtrelatie bij Magic Bytes. Magic Bytes streeft ernaar uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, ongeacht uw locatie en waar we de gegevens verwerken.

2. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

(1) Om u de functionaliteiten van onze website te bieden (e.g. aanmaken van een account) en voor hun technisch en functioneel beheer

(i) Wat houdt dit doel in?

Van iedereen die onze website bezoekt en gebruikt, verwerken we technische gegevens om u alle functionaliteiten van onze website te kunnen bieden en om de beheerders van onze website in staat te stellen de prestaties van onze website te beheren en te verbeteren. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zodat u uw gegevens (of voorkeuren) kunt opslaan om uw apparaat te configureren. Ten slotte gebruikt Magic Bytes cookies op haar website om ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk informatie van onze website kunt ophalen.

(ii) Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang. We doen dit om onze algehele marketing- en communicatie-inspanningen te verbeteren en belangrijke belanghebbenden te informeren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij alle persoonlijke gegevens die u zelf op onze website hebt ingevoerd, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en email adres. Ook die worden gegenereerd door de functies beschreven onder (i), waaronder uw IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt verwerken wij.

(iv) Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren hiervoor verzamelde persoonsgegevens maximaal 1 jaar. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens permanent uit onze systemen verwijderen

(2) Om u toe te staan contact met ons op te nemen of contact met ons op te nemen (bijv. Op sociale media)

(i) Wat houdt dit doel in?

Magic Bytes onderhoudt accounts op sociale mediaplatforms. Wanneer u via een van deze platforms contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden, te reageren op de berichten of verzoeken en vervolgens contact met u op te nemen met betrekking tot campagnes die we vanaf dat moment mogelijk via deze platforms uitvoeren.

(ii) Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Communicatie met (potentiële) klanten is van vitaal belang voor ons bedrijf. Het kan ook onze algemene marketing- en communicatie-inspanningen verbeteren. Waar mogelijk vragen wij ook om toestemming.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

We verwerken de persoonlijke gegevens die u heeft gebruikt om verbinding met ons te maken en ervoor heeft gekozen om aan Magic Bytes te verstrekken. Dit omvat uw (gebruikers) naam, adres, e-mailadres en eventuele aanvullende persoonlijke gegevens die u in uw bericht hebt opgenomen.

(iv) Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren deze verzamelde gegevens via social media niet, tenzij het nodig is voor het behandelen van een vraag. In dat geval bewaren we de gegevens voor 1 maand nadat de vraag is afgehandeld.

(3) Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten

(i) Wat houdt dit doel in?

Als u contact met ons opneemt op ons kantoor, via een contactformulier of contact opneemt met een van onze medewerkers in welke vorm dan ook, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of om een klacht af te handelen.

(ii) Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. In dit geval wordt het gerechtvaardigde belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Magic Bytes over uw vraag of klacht en alle andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen.

(iv) Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek uit te voeren of de klacht af te handelen, plus maximaal 1 maand, waarna de gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

(4) Om te zorgen voor de juiste handhaving en eerbiediging van uw rechten opgenomen in deze Privacyverklaring

(i) Wat houdt dit doel in?

Als gevolg van de rechten die u hebt als individu wiens persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, welke te vinden zijn in Sectie 6 van deze Privacyverklaring, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken aan ons in verband met deze rechten uit te voeren en te beheren. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten, moeten we een minimale hoeveelheid gegevens registreren om ervoor te zorgen dat we geen contact meer met u opnemen.

(ii) Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigde belang dat we hebben, is dat we van plan zijn om uw keuzes te respecteren en daarom willen we ervoor zorgen dat als u uw recht om te vergeten uitoefent, we nooit meer contact met u opnemen voor welk doel dan ook.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam.

(iv) Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Vanwege de aard van dit doel moeten we deze gegevens voor een onbeperkte periode bewaren.

(5) Voor relatiebeheer en marketing

(i) Wat houdt dit doel in

Magic Bytes kan de informatie in de database met contractuele relaties mogelijk gebruiken om klantenservice te bieden en accountbeheer uit te voeren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

(ii) Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum en uw contactvoorkeuren.

(iv) Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden maximaal 10 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

3. Welke partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Magic Bytes doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en heeft hiertoe de nodige stappen gezet. Alleen onze medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.

Wanneer een derde partij uw persoonlijke gegevens verwerkt, kan dit alleen volgens de instructies van Magic Bytes. Ze fungeren daarom als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden met toegang tot uw persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd om ons beoogde niveau van privacy en beveiliging te handhaven. We staan er bovendien op dat alle gegevensbeschermings- en privacywetgeving te allen tijde wordt nageleefd.

Magic Bytes kan externe serviceproviders in dienst nemen (bijv. voor gegevensanalyse, gegevensbeveiliging, customer service, betalingsverwerkers, enz.). In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht.

4. Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij waarderen de bescherming van uw privacy. Persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor specifieke personen die geautoriseerd zijn op basis van hun functie. Daarnaast hebben we maatregelen geïmplementeerd om uw veilige bezoek aan en gebruik van onze websites te garanderen. Hiermee voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten

Onze websites hebben een gecertificeerd SSL-certificaat (Secure Socket Layers). Dit is de standaardbeveiligingstechnologie voor het tot stand brengen van een gecodeerde link tussen een webserver en een browser. Deze koppeling zorgt ervoor dat alle gegevens die worden doorgegeven tussen de webserver en browsers privé blijven. Uw financiële transacties worden beheerd door betalingsserviceproviders die beveiligde technologiesystemen gebruiken. Wachtwoorden van accounts worden middels een SHA1 hash versleuteld opgeslagen in een database.

Magic Bytes heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te signaleren, te rapporteren en af te handelen. In het geval dat zich echter een datalek voordoet, zal Magic Bytes, zonder onnodige vertraging, en waar mogelijk, niet later dan 72 uur na kennis te hebben genomen, de inbreuk op de persoonlijke gegevens melden aan de relevante Autoriteit voor gegevensbescherming.

5. Toegang tot, correctie of verwijdering van persoonlijkegegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Magic Bytes. Ten slotte heeft u het recht om u een bestand te laten toesturen met details over welke van uw persoonlijke gegevens we hebben opgeslagen. U kunt ons een verzoek sturen om een dergelijk bestand schriftelijk te ontvangen.

We willen u ook informeren en eraan herinneren dat u een formele klacht kunt indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Magic Bytes, wilt dat uw persoonlijke gegevens worden vergeten, uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, of als u een ander verzoek hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment een verzoek aan:

Magic Bytes

0877847450
Zie contactpagina

Externe links

Onze website kan soms links naar andere websites weergeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen welke deze andere websites hanteren, noch voor de inhoud ervan. Wij adviseren u om uzelf te informeren door de privacyverklaring op deze websites te lezen.

Nog vragen?

Als u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft of als u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud, kunt u altijd contact met ons opnemen via: zie contactpagina